Moja zóna

ProALIA

Ťačevská 38, 085 01 Bardejov
00691691
2020625959
Nemá
nezistený
09.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
37,8 tis. €

Koneční uživatelia výhod ProALIA


Štatutári ProALIA


Spoločníci ProALIA


Predmety podnikania ProALIA


Kataster ProALIA


Skrátené výkazy ProALIA