Moja zóna

Michalovský domov seniorov

Ul. J. Hollého, 071 01 Michalovce
00692018
2020734705
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,11 mil. €
-41,2 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Michalovský domov seniorov


Štatutári Michalovský domov seniorov


Spoločníci Michalovský domov seniorov


Predmety podnikania Michalovský domov seniorov


Kataster Michalovský domov seniorov


Skrátené výkazy Michalovský domov seniorov