Moja zóna

LIDWINA - Domov sociálnych služieb

Mládeže 1, 072 22 Strážske
00692026
2020734716
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
95,7 tis. €

Koneční uživatelia výhod LIDWINA - Domov sociálnych služieb


Štatutári LIDWINA - Domov sociálnych služieb


Spoločníci LIDWINA - Domov sociálnych služieb


Predmety podnikania LIDWINA - Domov sociálnych služieb


Kataster LIDWINA - Domov sociálnych služieb


Skrátené výkazy LIDWINA - Domov sociálnych služieb