Moja zóna

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45, 072 03 Rakovec nad Ondavou
00695190
2020734771
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
109 tis. €
162,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod ONDAVA - Domov sociálnych služieb


Štatutári ONDAVA - Domov sociálnych služieb


Spoločníci ONDAVA - Domov sociálnych služieb


Predmety podnikania ONDAVA - Domov sociálnych služieb


Kataster ONDAVA - Domov sociálnych služieb


Skrátené výkazy ONDAVA - Domov sociálnych služieb