Moja zóna

Zariadenie pre seniorov

Sídlisko 1. mája 73, 093 01 Vranov nad Topľou
00696366
2020629765
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
374 tis. €
-22,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Zariadenie pre seniorov


Štatutári Zariadenie pre seniorov


Spoločníci Zariadenie pre seniorov


Predmety podnikania Zariadenie pre seniorov


Kataster Zariadenie pre seniorov


Skrátené výkazy Zariadenie pre seniorov