Moja zóna

VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Andraščíkova 2, 040 17 Košice - mestská časť Barca
00696854
2021199565
Nemá
150-199 zamestnancov
01.01.1991
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,12 mil. €
698,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov


Štatutári VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov


Spoločníci VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov


Predmety podnikania VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov


Kataster VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov


Skrátené výkazy VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov