Moja zóna

Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO

Uralská 3, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
00697176
Nemá
nezistený
28.02.1991
Umelecká tvorba

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO


Štatutári Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO


Spoločníci Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO


Predmety podnikania Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO


Kataster Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO


Skrátené výkazy Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO