Moja zóna

Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco

17. novembra 6, 914 51 Trenčianske Teplice
00735256
2021770960
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
885 tis. €

Koneční uživatelia výhod Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco


Štatutári Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco


Spoločníci Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco


Predmety podnikania Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco


Kataster Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco


Skrátené výkazy Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco