Moja zóna

Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba

Bardejovské Kúpele, 086 33 Bardejov
00735272
2021771664
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
180 tis. €
-52,1 %
2020/2019
95,6 tis. €

Koneční uživatelia výhod Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba


Štatutári Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba


Spoločníci Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba


Predmety podnikania Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba


Kataster Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba


Skrátené výkazy Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba