Moja zóna

Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá

Liptovský Ján, 032 03 Liptovský Ján
00735540
2021783368
SK2021783368
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,71 tis. €
612 tis. €
88,8 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá


Štatutári Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá


Spoločníci Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá


Predmety podnikania Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá


Kataster Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá


Skrátené výkazy Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá