Moja zóna

Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín

Nám. sv. Anny 28, 912 50 Trenčín
00803588
Nemá
nezistený
12.02.1998
Spravodlivosť,súdnictvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín


Štatutári Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín


Spoločníci Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín


Predmety podnikania Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín


Kataster Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín


Skrátené výkazy Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín