Moja zóna

Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica

ČSA 7, 974 39 Banská Bystrica
00803651
Nemá
nezistený
25.03.1998
Spravodlivosť,súdnictvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica


Štatutári Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica


Spoločníci Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica


Predmety podnikania Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica


Kataster Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica


Skrátené výkazy Vojenská obvodná prokuratúra Banská Bystrica