Moja zóna

Vojenská obvodná prokuratúra Prešov

Dostojevského 1, 080 01 Prešov
00803685
Nemá
nezistený
12.02.1998
Spravodlivosť,súdnictvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vojenská obvodná prokuratúra Prešov


Štatutári Vojenská obvodná prokuratúra Prešov


Spoločníci Vojenská obvodná prokuratúra Prešov


Predmety podnikania Vojenská obvodná prokuratúra Prešov


Kataster Vojenská obvodná prokuratúra Prešov


Skrátené výkazy Vojenská obvodná prokuratúra Prešov