Moja zóna

Agentúra pre personálne a ekonomické poradenstvo

Azalková 5, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
00891711
Nemá
nezistený
01.02.1996
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agentúra pre personálne a ekonomické poradenstvo


Štatutári Agentúra pre personálne a ekonomické poradenstvo


Spoločníci Agentúra pre personálne a ekonomické poradenstvo


Predmety podnikania Agentúra pre personálne a ekonomické poradenstvo


Kataster Agentúra pre personálne a ekonomické poradenstvo


Skrátené výkazy Agentúra pre personálne a ekonomické poradenstvo