Moja zóna

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Krásno nad Kysucou 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou
00891835
2020551753
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
9,76 tis. €
34,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola drevárska a stavebná


Štatutári Stredná odborná škola drevárska a stavebná


Spoločníci Stredná odborná škola drevárska a stavebná


Predmety podnikania Stredná odborná škola drevárska a stavebná


Kataster Stredná odborná škola drevárska a stavebná


Skrátené výkazy Stredná odborná škola drevárska a stavebná