Moja zóna

PEKÁRNE A CUKRÁRNE,Š.P.,v likvidácii

Sovietskej armády 81, 927 01 Šaľa
00895296
2021024335
Nemá
nezistený
11.04.1991
Výroba chleba

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PEKÁRNE A CUKRÁRNE,Š.P.,v likvidácii


Štatutári PEKÁRNE A CUKRÁRNE,Š.P.,v likvidácii


Spoločníci PEKÁRNE A CUKRÁRNE,Š.P.,v likvidácii


Predmety podnikania PEKÁRNE A CUKRÁRNE,Š.P.,v likvidácii


Kataster PEKÁRNE A CUKRÁRNE,Š.P.,v likvidácii


Skrátené výkazy PEKÁRNE A CUKRÁRNE,Š.P.,v likvidácii