Moja zóna

Jozef Hricišin- STROP

Hrnčiarska 82, 091 01 Stropkov
10780793
1020767869
Nemá
nezistený
07.09.1990
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A