Moja zóna

Ing. Daniel Bagoš

090 01 Breznica
10785591
1020706984
Nemá
nezistený
25.11.1992
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A