Moja zóna

Marian Horváth

Bystrická 18, 900 33 Marianka
11831669
1022549385
Nemá
nezistený
27.10.1992
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A