Moja zóna

František Lorencovič - SIMPO

Nová 48, 901 01 Malacky
11833513
1020218683
Nemá
nezistený
15.10.1992
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A