Moja zóna

Roman Hruška

Slnečná 342, 908 73 Veľké Leváre
11839490
1028443097
Nemá
nezistený
25.11.1992
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A