Moja zóna

Benedikt Tóth

925 82 Tešedíkovo
11968435
1020278028
Nemá
nezistený
30.12.1992
Služ.súvis.s chov.zvier.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A