Moja zóna

Pavel Császár - U N I V E R Z

SNP 18, 927 01 Šaľa
11969440
Nemá
nezistený
23.03.1992
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A