Moja zóna

Štefan Oravec

Čsl.armády 22, 927 01 Šaľa
11970821
Nemá
09.09.1992

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A