Moja zóna

Margita Sedláková - Kaderníctvo GRÉTI

927 05 Dlhá nad Váhom
11973528
1027586065
Nemá
0 zamestnancov
07.12.1992
Kadernícke,kozmet.služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A