Moja zóna

Mestské kultúrne stredisko

Starý jarok 44, 053 04 Spišské Podhradie
00125598
2020727500
SK2020727500
5-9 zamestnancov
20.04.1995
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A