Moja zóna

Marián Kotes

900 54 Jablonové
14053624
1020221763
SK1020221763
nezistený
01.12.1992
Stolárske práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A