Moja zóna

Gabriel Sedlák

Hurbanova 4, 927 01 Šaľa
14065835
1020279293
Nemá
nezistený
09.06.1993
Inštalácia priem.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A