Moja zóna

Marta Kačmárová

090 34 Vyšný Hrabovec
14107597
1031517311
Nemá
nezistený
30.11.1992
Ost.osob.služby i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A