Moja zóna

Milan Vaškor

900 68 Plavecký Štvrtok
14139049
1022511853
Nemá
nezistený
03.11.1992
Ubytovanie ost.dočasné

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A