Moja zóna

Jozef Hoďa

D. Skuteckého 14, 901 01 Malacky
14141108
1022562706
Nemá
nezistený
15.02.1991
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A