Moja zóna

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov

Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov
00158569
2020615234
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,42 tis. €
824 tis. €
-1,3 %
2020/2019