Moja zóna

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa

Štúrova 74, 927 00 Šaľa
00159000
2021009276
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1982
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
34,7 tis. €
-84,2 %
2020/2019