Moja zóna

Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo

Ul. 1. mája č. 1, 947 01 Hurbanovo
00159026
2021013071
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1983
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A