Moja zóna

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Pruské 294, 018 52 Pruské
00159298
2020610790
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
601 tis. €
-92,5 %
2020/2019