Moja zóna

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta

Štvrť SNP 34, 924 01 Galanta
00160156
2021153310
Nemá
25-49 zamestnancov
01.06.1981
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
522 tis. €
69,7 %
2020/2019