Moja zóna

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec

Komenského 13, 920 01 Hlohovec
00160164
2021279282
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
192 tis. €
223,8 %
2020/2019