Moja zóna

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno

Pohraničná 10, 945 52 Komárno
00160199
2021017768
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
763 tis. €

Zisk


2015
2016
2017
2018
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE