Moja zóna

Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky

1. mája 8, 901 01 Malacky
00160229
2020650489
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
227 tis. €