Moja zóna

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Párovská 1, 950 50 Nitra
00160253
2021246601
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
503 tis. €
-73,1 %
2020/2019