Moja zóna

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Golianova 68, 949 01 Nitra
00160261
2021062505
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
110 tis. €
248,9 %
2020/2019