Moja zóna

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom

Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
00160270
2021091204
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,05 mil. €