Moja zóna

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
00160318
2020530688
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
696 tis. €
7,6 %
2020/2019