Moja zóna

Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Lichnerova 69, 903 01 Senec
00160326
2020682752
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
551 tis. €
148,7 %
2020/2019