Moja zóna

Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica

Dlhá 12, 905 40 Senica
00160342
2021063517
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A