Moja zóna

Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica

Námestie slobody 3, 909 01 Skalica
00160369
2021065618
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
62,3 tis. €