Moja zóna

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, Šamorín

Slnečná 2, 931 01 Šamorín
00160407
2021151693
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A