Moja zóna

Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo

Adyho 7, 943 01 Štúrovo
00160423
2021033597
Nemá
10-19 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A