Moja zóna

Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

17. novembra 16, 955 01 Topoľčany
00160440
2021291415
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
37,2 tis. €