Moja zóna

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín

1. mája 2, 911 35 Trenčín
00160458
2021309719
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1981
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,01 mil. €
118,8 %
2020/2019